fie.nipa,

My Body In Oromo

Mataa, Gateettii, Jilba Fi Quba Miillaa


Mataa ko, gateettii ko, jilba ko, quba miillaa ko.

Mataa ko, gateettii ko, jilba ko, quba miillaa ko.


Ija ko, gurra ko, funyaan ko, afaan ko.


Mataa ko, gateettii ko, jilba ko, quba miillaa ko.

Jilba ko, quba miillaa ko.


Oromo Library


English-Oromo: My Body In Oromo


<< Previous | Next >>