Har'A Jecha: Qaraxa

dubbis

Har'A Jecha: Qaraxa

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "qaraxa" in Oromo qaraxa Oromo nom.1 nuhi qaraxa icha kaffalaa j

Har'A Jecha: Weebsaayitii

dubbis

Har'A Jecha: Weebsaayitii

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "weebsaayitii" in Oromo weebsaayitii Oromo nom.1.2 weebsaayitii

Har'A Jecha: Turan

dubbis

Har'A Jecha: Turan

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "turan" in Oromo turan Oromo nom.1.3 turan tolaa Indefinite arti

Har'A Jecha: Iimeelii

dubbis

Har'A Jecha: Iimeelii

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "Iimeelii" in Oromo Iimeelii Oromo nom.1.2 Iimeelii icha maxxans

Daldalaatti Tolaa

dubbis

Daldalaatti Tolaa

Learn new vocabulary from the Oromo Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busi

Har'A Jecha: Laaboraatorii

dubbis

Har'A Jecha: Laaboraatorii

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "laaboraatorii" in Oromo laaboraatorii Oromo nom.1 laaboraatorii

Har'A Jecha: Keemistrii

dubbis

Har'A Jecha: Keemistrii

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "keemistrii" in Oromo keemistrii Oromo nom.2 jijjiiruu kan saayin

Har'A Jecha: Haayidrojinii

dubbis

Har'A Jecha: Haayidrojinii

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "haayidrojinii" in Oromo haayidrojinii Oromo sci Galmee Jechoo

Har'A Jecha: Elektrooni

dubbis

Har'A Jecha: Elektrooni

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "elektrooni" in Oromo elektrooni Oromo sci Galmee Jechootaa Or