Seena Jireenyaa: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox

dubbis

Seena Jireenyaa: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox

Seena Jireenyaa Guyyaa dhalootaa Arthur Lennox Roobii. Ebla 25, 1979 ta'ee. Warri isaa Arthur Alexa