fie.nipa,

Actions In Oromo: Rafchuu

Rafchuu

an rafaan jiraa
ati rafaa jirtaa
ishee rafaa jirtii
inni rafaa jiraa
nuhi rafaa jirraa
isiin rafaa jirtuu
isaan rafaa jiranii

Oromoo-English Exercise

 1. What is rafuu in English? _____________
 2. What is jedhuu in English? _____________
 3. What is hojjechuu in English? _____________
 4. What is deemi in English? _____________
 5. What is nyaachuu in English? _____________

Exercice Oromoo-français

 1. Qu'est-ce que rafuu en français? _____________
 2. Qu'est-ce que jedhuu en français? _____________
 3. Qu'est-ce que hojjechuu en français? _____________
 4. Qu'est-ce que deemi en français? _____________
 5. Qu'est-ce que nyaachuu en français? _____________

Oromoo-Deutsch Sprachübung

 1. Was ist rafuu auf Deutsch? _____________
 2. Was ist jedhuu auf Deutsch? _____________
 3. Was ist hojjechuu auf Deutsch? _____________
 4. Was ist deemi auf Deutsch? _____________
 5. Was ist nyaachuu auf Deutsch? _____________
<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>