Aiyewo,

"Oladimeji Alimi" Kan Hojii

Oladimeji Alimi maal hojjeaa jiraa?

Oladimeji Alimi nama garii ta'aa jiraa.

Biyya isaa Naayjeeryaa ta'aa jiraa.
Inni Afriikaa jaaladhaa jiraa. Inni guyyaa tokkon tokkon dubbisaa jiraa. Nuhi Oladimeji Alimi jaaladhaa jirraa.

Hojii isaa.

Oladimeji Alimi filmii tolchaa jiraa.

  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 1 (2009)
  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 2 (2009)
<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>