fie.nipa,

Go and See Exercise 2 Oromo

Oromoo-English Exercise

  1. What is qootuu in English? _____________
  2. What is adamsaa in English? _____________

Exercice Oromoo-français

  1. Qu'est-ce que qootuu en français? _____________
  2. Qu'est-ce que adamsaa en français? _____________

Oromoo-Deutsch Sprachübung

  1. Was ist qootuu auf Deutsch? _____________
  2. Was ist adamsaa auf Deutsch? _____________
<< Previous