fie.nipa,

Reggie Rockstone

Reggie Rockstone kan guyyaa dhalootaa icha Sanbata. Ebla 11, 1964 ta'aa jiraa.
Reginald Yaw Asante Ossei "Reggie Rockstone" ta'aa jiraa.

Reggie Rockstone HipLife tolchaa jiraa.

Biyya isaa Gaanaa ta'aa jiraa. Inni Afriikaa jaaladhaa jiraa. Inni guyyaa tokkon tokkon dubbisaa jiraa.

Reggie Rockstone nama tolaa ta'aa jiraa. Nuhi Reggie Rockstone jaaladhaa jirraa.

<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>