kasahorow Sua,

Wanta Shan Hojje

W.H.O. - Wanta Shan Hojje

Gargaarsa fi coronavirus dhaabadhu.

  1. Harka: harka tokkon tokkon yeroo baay’ee har.
  2. Ciqilee: yoo ati qufaaaa jirtaa ergasii afaan kee aguug.
  3. Fuula: fuula kee tuq.
  4. Fageenya: fageenya utuu turuuf.
  5. Mana: mana achitti turuuf.
DO THE FIVE
Help stop coronavirus

HANDS Wash them often
ELBOW Cough into it
FACE Don't touch it
SPACE Keep safe distance
HOME Stay if you can

<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>