fie.nipa,

Ati Ta'Aa Jirtaa Sammuu Kee

Ati ta'aa jirtaa sammuu kee.

Ati qabdiiaa jirtaa kutaa sadi: qaama, sammuu fi afuura.

[everyone] qabdiiaa jiraa qaama. Qaama ta'aa jiraa dhiiraa yookiin dubartti.

Sammuu kee yaadaaa jiraa yaaddoo. Qaama kee dubbachaa jiraa kara sammuu kee. Sammuu kee [control]aa jiraa qaama kee.

Yoo afuura kee [leave]aa jiraa qaama kee ergasii ati ni du'ttaa. Afuura kee fi afuura ko ta'aa jiranii tokko.

Ati ta'aa jirtaa sammuu kee.

<< Previous | Next >>