fie.nipa,

kasahorow

Kasahorow maal ta'aa jiraa?

Kasahorow garee ta'aa jiraa.

Kasahorow afaan jaaladhaa jiraa.

Hojjachuu kan isaanii.
Kasahorow kitaaba tolchaa jiraa.

<< Adj:Previous | Adj:Next >>