fie.nipa,

Thomas Boni Yayi

Thomas Boni Yayi ta'aa jiraa [who]?

Thomas Boni Yayi eegee nagaa, [in] Beenin. Inni [win]ee 2006 & 2011 Benin Presidential Election. Inni ta'aa jiraa nama.

Jireenya isaa.

Guyyaa dhalootaa isaa ta'aa jiraa Kibxata. Adooleessa 01, 1952. Beenin ta'aa jiraa biyya isaa.

Hojjachuu isaa.

Inni jaalalaaa jiraa biyya isaa.

Afriikaa jaalalaaa jirtii Thomas Boni Yayi.

<< Previous | Next >>