fie.nipa,

Angel Stoykov

Angel Stoykov ta'aa jiraa [who]?

Angel Stoykov ta'aa jiraa nama. Inni ta'aa jiraa nama.

Jireenya isaa.

Guyyaa dhalootaa isaa ta'aa jiraa Roobii. Hagayya 24, 1977. Biyya isaa ta'aa jiraa [Bulgaria].

Hojjachuu isaa.

Angel Stoykov dalagaaee. Angel Stoykov hojjechee ispoortii: [football].

Wikidata.

<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>