fie.nipa,

Andy Toman

Andy Toman ta'aa jiraa [who]?

Andy Toman ta'aa jiraa nama. Inni ta'aa jiraa nama.

Jireenya isaa.

Guyyaa dhalootaa isaa ta'aa jiraa Roobii. Bitooteessa 07, 1962. Biyya isaa ta'aa jiraa [United Kingdom].

Hojjachuu isaa.

Andy Toman dalagaaee. Andy Toman hojjechee ispoortii: [football].

Wikidata.

<< Adj:Previous | Adj:Next >>