fie.nipa,

Andy Shankland

Andy Shankland ta'aa jiraa [who]?

Andy Shankland ta'aa jiraa nama. Inni ta'aa jiraa nama.

Jireenya isaa.

Guyyaa dhalootaa isaa ta'aa jiraa Roobii. Ebla 08, 1964. Biyya isaa ta'aa jiraa [United Kingdom].

Hojjachuu isaa.

Andy Shankland dalagaaee. Andy Shankland hojjechee ispoortii: [football].

Wikidata.

<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>