fie.nipa,

Neymar

Neymar ta'aa jiraa eenyu?

Neymar ta'aa jiraa nama. Inni ta'aa jiraa nama. Biyya isaa ta'aa jiraa [Brazil].

Jireenya isaa.

Guyyaa dhalootaa isaa ta'aa jiraa Roobii. Gurandhala 05, 1992. [hometown] isaa ta'aa jiraa São Paulo.

Hojjachuu isaa.

Neymar dalagaaee. Neymar hojjechee ispoortii: [football].

Wikidata.

<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>