fie.nipa,

Rita Marley

Rita Marley ta'aa jirtii eenyu?

Rita Marley ta'aa jirtii nama. Ishee ta'aa jiraa dubartii. Biyya ishee ta'aa jirtii [Jamaica].

Jireenya ishee.

Guyyaa dhalootaa ishee ta'aa jirtii Kamisa. Adooleessa 25, 1946. [hometown] ishee ta'aa jirtii Santiago de Cuba. Rita Marley heerumee Bob Marley.

Hojjachuu ishee.

Rita Marley dalagaaee. Rita Marley weellisee absaala.

Wikidata.

<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>