Mana Barumsa

dubbis

Mana Barumsa

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "mana barumsa" in Oromo mana barumsa Oromo nom.2 mana barumsa ke

Har'A Jecha: Leenca

dubbis

Har'A Jecha: Leenca

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "leenca" in Oromo leenca Oromo nom.2 leenca eegee qabdiiaa jiraa

Har'A Jecha: Sariitii

dubbis

Har'A Jecha: Sariitii

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "sariitii" in Oromo sariitii Oromo nom.2 sariitii ishee Indefini

Har'A Jecha: Naacha

dubbis

Har'A Jecha: Naacha

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "naacha" in Oromo naacha Oromo nom.2 naacha bishaan fakaataaa ji

Har'A Jecha: Jaldeessaa

dubbis

Har'A Jecha: Jaldeessaa

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "jaldeessaa" in Oromo jaldeessaa Oromo nom.2 jaldeessaa muuzii n

Har'A Jecha: Lootuu

dubbis

Har'A Jecha: Lootuu

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "lootuu" in Oromo lootuu Oromo nom.2 lootuu marga nyaachaa jiraa

Har'A Jecha: Biillaacha

dubbis

Har'A Jecha: Biillaacha

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "biillaacha" in Oromo biillaacha Oromo nom.2 biillaacha bareeddu

Har'A Jecha: Shimbiirroo

dubbis

Har'A Jecha: Shimbiirroo

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "shimbiirroo" in Oromo shimbiirroo Oromo nom.2 shimbiirroo titis

Har'A Jecha: Weebsaayitii

dubbis

Har'A Jecha: Weebsaayitii

Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.: "weebsaayitii" in Oromo weebsaayitii Oromo nom.1.2 weebsaayitii