Sandton City: Misooma Garii

dubbis

Sandton City: Misooma Garii

Murtoo Nuhi wiirtuu waa bituu ijaaree. Wiirtuu waa bituu icha kan maqaa icha Sandton City ta'aa jir