Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.

Sua Iimeelii ta'aa jiraa. Sua yeroo kee kan daqiiqaa 3 barbaadaa jiraa.

Har'a jalqaba!

Galmee Jechootaa: Oromo -