Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.

Sua xalayaa oduu Iimeelii ta'aa jiraa. Sua yeroo kee kan daqiiqaa 3 barbaadaa jiraa.

Har'a jalqaba!

  • Jaalala
  • Nagaa
  • Ogummaa

    Kofi Kinaata - Confession

    Galmee Jechootaa: Oromo -