Jaalala barach, guyyaa kamiyyuu.

Sua kasahorow xalayaa oduu ergaa elektronikaa ta'aa jiraa. Sua kasahorow yeroo kee kan daqiiqaa 3 barbaadaa jiraa. Sua kasahorow bilisa ta'aa jiraa.

Yoo ati Sua kasahorow [act:read]aa jirtaa ergasii ati guyyaa kamiyyuu ni guddinattaa. Har'a jalqaba.

  • Jaalala
  • Nagaa
  • Ogummaa

    Sandton City: Misooma Garii

    Galmee Jechootaa: Oromo -