Oromo kasahorow: Kitaaba Bit.

  1. Modern Oromo: Master the simple tenses of the
  2. Oromo Children's Dictionary: Illustrated Oromo-English, English-Oromo
  3. Modern Oromo: A concise introduction to the Oromo language
  4. Oromo Learner's Dictionary: Oromo-English, English-Oromo
  5. Modern Oromo Dictionary: Oromo-English, English-Oromo