Cookies

kasahorow 1 tenical cookie fayyadamaaa jirraa. [sci:cookie] icha galmee jechootaa kee yaadachaa jiraa.

Oromo-EnglishGalmee Jechootaa Kee Jijjiirama

Teessuma

kasahorow Foundation -
P.O. Box MC1904
WS000 Takoradi, Ghana
Iimeelii: help@kasahorow.org