Oromo kasahorow: Kitaaba Bit.

  1. Modern Oromo: A concise introduction to the Oromo language
  2. Oromo Learner's Dictionary: Oromo-English, English-Oromo
  3. Modern Oromo Dictionary: Oromo-English, English-Oromo