Oromo kasahorow: Kitaaba Bit.

Colour and LearnMy Body In Oromo: Colour and Learn
Colour and LearnMy First Oromo Dictionary: Colour and Learn
Master the simple tenses of the Oromo languageModern Oromo Verbs: Master the simple tenses of the Oromo language
Illustrated Oromo-English, English-OromoOromo Children's Dictionary: Illustrated Oromo-English, English-Oromo
A concise introduction to the Oromo languageModern Oromo: A concise introduction to the Oromo language