Oromo kasahorow: Kitaaba Bit.

  1. Oromo Learner's Dictionary: Oromo-English, English-Oromo
  2. Modern Oromo Dictionary: Oromo-English, English-Oromo