Nyamfowa 3:16

dubbis

Nyamfowa 3:16

Dhugaa kan gatii icha "duwwaa" ta'aa jiraa. English: A lie is a very expensive thing to maintain E

Waakye

dubbis

Waakye

n/a

Aannan

dubbis

Aannan

Add a new Oromo word to your vocabulary. Aannan Examples: Determiners and aannan aannan aannan icha

Nyamfowa 13:5

dubbis

Nyamfowa 13:5

Yoo ati nyaata nyaachaa jirtaa ergasii ati ni guddinattaa. #ati #nyaachuu #nyaata #guddina

Sansa Akrɔma

dubbis

Sansa Akrɔma

"Sansa Akrɔma" maal ta'aa jiraa? "Sansa Akrɔma" absaala ta'aa jiraa. Absaala icha jedhaa jiraa: Cull

Gootummaa

dubbis

Gootummaa

Add "gootummaa" in Oromo to your vocabulary. gootummaa, nom Examples of gootummaa Definite articl

Cimina

dubbis

Cimina

Add "cimina" in Oromo to your vocabulary. cimina, nom Examples of cimina Indefinite article: cimi

Beekumsa

dubbis

Beekumsa

Add "beekumsa" in Oromo to your vocabulary. beekumsa, nom Examples of beekumsa Definite article: