Aiyewo,

"Oladimeji Alimi" Kan Hojjachuu

Oladimeji Alimi maal hojjeaa jiraa?

Oladimeji Alimi nama tolaa ta'aa jiraa.

Biyya isaa Naayjeeryaa ta'aa jiraa.
Inni Afriikaa jaaladhaa jiraa. Inni guyyaa tokkon tokkon dubbisaa jiraa. Nuhi Oladimeji Alimi jaaladhaa jirraa.

Hojjachuu isaa.

Oladimeji Alimi filmii tolchaa jiraa.

  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 1 (2009)
  • "Alhaji Aide" - Silent Scandals 2 (2009)
<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>