fie.nipa,

Second Person Singular Pronoun Oromoo "Ati"

Oromoo-English Exercise

  1. What is an in English? _____________
  2. What is ati in English? _____________

Exercice Oromoo-français

  1. Qu'est-ce que an en français? _____________
  2. Qu'est-ce que ati en français? _____________

Oromoo-Deutsch Sprachübung

  1. Was ist an auf Deutsch? _____________
  2. Was ist ati auf Deutsch? _____________
<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>