fie.nipa,

Andy Salata

Andy Salata ta'aa jiraa [who]?

Andy Salata ta'aa jiraa nama. Inni ta'aa jiraa nama.

Jireenya isaa.

Guyyaa dhalootaa isaa ta'aa jiraa Roobii. Adooleessa 11, 1900. Biyya isaa ta'aa jiraa [United States of America]. Andy Salata du'ee Jimaata. Adooleessa 01, 1983.

Hojjachuu isaa.

Andy Salata dalagaaee.

Wikidata.

<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>