fie.nipa,

Actions In Oromo: Beekchuu

Beekchuu

an beekaan jiraa
ati beekaa jirtaa
ishee beekaa jirtii
inni beekaa jiraa
nuhi beekaa jirraa
isiin beekaa jirtuu
isaan beekaa jiranii

Oromoo-English Exercise

 1. What is beekuu in English? _____________
 2. What is rafuu in English? _____________
 3. What is jedhuu in English? _____________
 4. What is hojjechuu in English? _____________
 5. What is deemi in English? _____________
 6. What is nyaachuu in English? _____________

Exercice Oromoo-français

 1. Qu'est-ce que beekuu en français? _____________
 2. Qu'est-ce que rafuu en français? _____________
 3. Qu'est-ce que jedhuu en français? _____________
 4. Qu'est-ce que hojjechuu en français? _____________
 5. Qu'est-ce que deemi en français? _____________
 6. Qu'est-ce que nyaachuu en français? _____________

Oromoo-Deutsch Sprachübung

 1. Was ist beekuu auf Deutsch? _____________
 2. Was ist rafuu auf Deutsch? _____________
 3. Was ist jedhuu auf Deutsch? _____________
 4. Was ist hojjechuu auf Deutsch? _____________
 5. Was ist deemi auf Deutsch? _____________
 6. Was ist nyaachuu auf Deutsch? _____________
<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>