Aiyewo,

Mary Yirenkyi

Eenyu Mary Yirenkyi ta'aa jirtii?

Mary Yirenkyi "I Sing Of A Well" hojjeee.

Gaanaa biyya ishee ta'aa jirtii. Ishee biyya ishee jaaladhaa jirtii.

Ishee guyyaa tokkon tokkon dubbisaa jirtii. Ishee nama garii ta'aa jirtii.

Nuhi ishee jaaladhaa jirraa.

<< [Adj:Previous] | [Adj:Next] >>